[Tuyển dụng tháng 3] Thợ may – NVKD – Bán hàng – Kế toán làm tại Q11

TUYỂN DỤNG THÁNG 3/2021 1. Thợ may đồ lót @Mô tả công việc: ✓ May đồ lót cao cấp ZAGU và TUKY ✓ May đồ lót xuất khẩu @Quyền lợi: ✓ Lương theo sản lượng ✓ Đơn giá công đoạn cao: đóng bọ (100đ), may lưng (900đ), may nách (1.100đ), tổng thể (1.000đ),lưng quần (800đ),…